Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (39 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR AVU)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 18551 Soest
 2. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (36 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 17447 Utrecht
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Collectieve festiviteiten Koningsdag 27 april 2019 Eemnes

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2019 Staatscourant 2019, 3181 Eemnes
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018, kenmerk 1456418-184010-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met een uitbreiding van de activiteiten van de netwerken voor palliatieve zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1258 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (195 kB)

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 10 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503577 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de uitvoering van de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC-TAR)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 72671 Autoriteit Consument en Markt
 6. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (29 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2018 Staatscourant 2018, 73120 Utrecht
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (55 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 16848 Gooise Meren
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2018 Staatscourant 2018, 9317 Eemnes
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Herdruk Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties