Uw zoekopdracht heeft 48 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018, kenmerk 1456418-184010-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met een uitbreiding van de activiteiten van de netwerken voor palliatieve zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1258 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Herdruk Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2017, nr. 2017-0000184389, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2018 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2017, 2016-0000246918, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2017 Staatscourant 2017, 4882 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (419 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 oktober 2016, nr. WJZ / 16153443, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (Regeling natuurbescherming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2016 Staatscourant 2016, 55791 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (491 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2016, nr. 2016-0000303996, houdende wijzing van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2016 Staatscourant 2016, 28173 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (309 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 2015, nr. WJZ / 15146021, tot wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2015 Staatscourant 2015, 42644 Ministerie van Economische Zaken