Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Herdruk Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (491 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2016, nr. 2016-0000303996, houdende wijzing van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2016 Staatscourant 2016, 28173 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. AMvB Download icon PDF (59 kB)

  Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2013 Staatsblad 2013, 337 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Wet Download icon PDF (75 kB)

  Wet veiligheidsregio’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2010 Staatsblad 2010, 145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (125 kB)

  Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2006 Staatscourant 2006, 73 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Terinzagelegging besluiten en tabelgegevens op grond van Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-1998 Staatscourant 1998, 87 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties