Uw zoekopdracht heeft 322 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (124 kB)

  Besluit tot wijziging Besluit locatiegebonden subsidies (uitbreiding met bepalingen toekennen budgetten provincies)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-1995 Staatsblad 1995, 527 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Beschikking Download icon PDF (68 kB)

  Besluit locatiegebonden subsidies; tekstplaatsing d.d. 18-12-1995

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-1995 Staatsblad 1995, 628 Ministerie van Justitie
 3. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Terinzagelegging besluiten en tabelgegevens op grond van Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-1998 Staatscourant 1998, 87 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (186 kB)

  Ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-1998 Staatscourant 1998, 99 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Overig Download icon PDF (249 kB)

  Subsidieregeling natuurbeheer (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-1998 Staatscourant 1998, 138 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. AMvB Download icon PDF (292 kB)

  Wijziging Besluit milieu-effectrapportage 1994 en uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-1999 Staatsblad 1999, 224 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (271 kB)

  Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-1999 Staatscourant 1999, 252 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Beschikking Download icon PDF (59 kB)

  Besluit locatiegebonden subsidies; tekstplaatsing d.d. 20 februari 2001

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2001 Staatsblad 2001, 77 Ministerie van Justitie
 9. AMvB Download icon PDF (512 kB)

  Aanpassingsbesluit euro (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2001 Staatsblad 2001, 415 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Wijziging Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2003 Staatscourant 2003, 242 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit