Uw zoekopdracht heeft 1130 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (98 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 maart 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tentoonstellingsbedrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 14433 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (155 kB)

  Besluit tot vaststellen van de (gewijzigde) Eindtermen accountantsopleidingen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2019 Staatscourant 2019, 15460 overig
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (142 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingindustrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 10095 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (170 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 7971 Ministerie van Financiën
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vakcentrales zijn overeengekomen dat de onderstaande paragraaf met betrekking tot de AOW-compensatie in de plaats treden zal van de paragraaf AOW-compensatie zoals deze in Staatscourant 2015, nr. 37200 is gepubliceerd. Voor het overige blijft de tekst van het Onderhandelaarsakkoord overgangsregeling SBF 55 – zoals in Staatscourant 2015, nr. 37200 gepubliceerd – ongewijzigd.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 6252 Rijkswaterstaat
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (224 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Textielverzorging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 879 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Circulaires Download icon PDF (112 kB)

  Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 5866 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (142 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 4756 Ministerie van Financiën
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (250 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 4897 Ministerie van Financiën
 10. Circulaires Download icon PDF (143 kB)

  Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 4337 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties