Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming Straat 10 t/m Kerkstraat (ongenummerd) te Roermond (LI095701511)

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding op grond van artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen van Stantec B.V. namens SPIE Nederland B.V. over het voornemen ter plaatse van een smalle strook waar aanpassingen aan ondergrondse kabels en leidingen plaats vinden, de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Locatie: Strook ter plaatse van/langs Straat 10 t/m Kerkstraat (ongenummerd) te Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie E, nummers 6747, 6917 en 6383, sectie O nummers 203 en 112.

Datum ontvangst (1e) melding: 23 juni 2021

Projectcode: LI095700017

Wij zullen vaststellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en of spoedige sanering noodzakelijk is (artikel 29 en 37 Wbb) en het ingediende deelsaneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb).

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 621836004

 

Naar boven