Provincie Gelderland– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 7459529 - Radboud Universitair Medisch Centrum - Geert Grooteplein Noord 29 Nijmegen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Aanvrager : Radboud Universitair Medisch Centrum

Locatie : Geert Grooteplein Noord 29 Nijmegen

Omschrijving : aanpassen van bestaande fietsenstalling en parkeerplaatsen - M562

Datum ontvangst : 15 december 2022

Zaaknummer ODRN : W.Z22.109689.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Naar boven