Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3739Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen – Noordeinde 91 Roelofarendsveen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding immobiel) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Grondslag B.V. namens Johlex Bouw B.V. Het betreft een melding voor de locatie kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie K, nummers 4625, 4226, 4627 en 4631 (allen gedeeltelijk). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA188402309.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van het feit of de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083100. Of via de mail, die u kunt sturen naar info@odwh.nl. Vermeld in uw mail dan het zaaknummer: 2021-011141.