Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 2668Overige overheidsinformatieBUS, melding ontvangen, Dorpscentrum t.h.v. Dorpsstraat - Prinses Irenelaan (ow) te Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) heeft ontvangen. Deze melding heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering die met een standaardaanpak op grond van het BUS kan worden gerealiseerd.

De melding betreft een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijke uitplaatsing die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. Locatie: Dorpscentrum t.h.v. Dorpsstraat - Prinses Irenelaan (ow) te Uithoorn

Ontvangstdatum melding: 2 april 2021

Zaaknummer: 10231112

De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme Saneringen. Indien belanghebbenden van mening zijn dat de sanering niet aan het BUS voldoet kunnen zij dat mondeling of schriftelijk aan ons melden.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.