Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 2147Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen – Van Hemessenkade 47 in Woubrugge

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding Immobiel) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V. Het betreft een melding voor de locatie Van Hemessenkade 47 in Woubrugge, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie C, nummer 2289 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA188402448.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonuumer 071-4083100. Of via de mail die u kunt sturen naar info@odwh.nl. Vermeld in uw mail dan het zaaknummer: 2021-006494.