Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1146Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen tijdelijk uitplaatsen-Prins Willem-Alexanderlaan 27 (t.p.v.) Kaag

[De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding tijdelijk uitplaatsen) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Stantec B.V. Het betreft een melding voor de locatie 2373901, Prins Willem-Alexanderlaan 27 (t.p.v.) Kaag, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nr. 2078 De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA188402430.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Brouwer via (06) 822 715 43 of j.brouwer@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-003137.