Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 877Overige besluiten van algemene strekkingLijst van initiatieven Gelderse Gebiedsopgaven 11 februari 2020

Bekendmaking van het besluit van 11 februari 2020 - zaaknummer 2020-000537

 

Opgave Stedelijk netwerk Stedendriehoek

 

Doel: Cleantech regio development

 

Initiatief

Initiatiefnemer 

Maximale provinciale bijdrage

Package deal fiets bedrijventerreinen

Regio Stedendriehoek

€ 350.000

 

Opgave Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen

 

Initiatief

Initiatiefnemer 

Maximale provinciale bijdrage

Sichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

Uitvoeringsplan agenda The Economic Board 3.0

€ 150.000

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P .G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.