Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 3745Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Roeven 21 te Nederweert, 2019-207948

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Wet natuurbescherming, ontwerpbesluit

Locatie: Roeven 21, 6031 RN Nederweert

Zaaknummer: 2019-207948

Inzage 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 juni 2020 t/m 30 juli 2020 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 99 99.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 19 juni 2020 t/m 30 juli 2020 schriftelijk, mondeling en per e-mail zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de “Berichtenbox voor bedrijven” via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 23 juli 2020 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 99 99. Zienswijze per e-mail kunt u sturen naar postbus@prvlimburg.nl ter attentie van het Cluster VTH, onder vermelding van het zaaknummer, met een kopie van de ondertekende zienswijze.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 99 99.