Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 320Overige besluiten van algemene strekkingVerlengen openstelling LEADER samenwerkingsprojecten

 

 

Bekendmaking van het besluit van 15 januari 2020 - zaaknummer 2017-015813

 

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies Gelderland, mei 2018

 

Besluit

  • I.

     

Het Openstellingsbesluit “Leader Achterhoek Samenwerkingsactiviteiten”

POP3 december 2017, van 30 november 2017 en gepubliceerd op 6 december 2017, provinciaal blad 2017-5623, als volgt te wijzigen:

 

A.

Onder II wordt “vanaf 4 december 2017 tot en met 31 december 2019” vervangen door: vanaf 22 januari 2020 09:00 tot en met 31 december 2020 om 17:00.

 

B.

Beslispunt III komt te luiden:

Het subsidieplafond 2020 vast te stellen op € 545.000, bestaande uit € 272.500 ELFPO-middelen en € 272.500 gemeentelijke middelen.

Het subsidieplafond bestaat uit twee deelplafonds:

  • € 155.000 voor de voorbereiding van samenwerkingsprojecten, bestaande uit € 77.500 ELFPO-middelen en € 77.500 gemeentelijke middelen; en

  • € 390.000 voor uitvoering van samenwerkingsprojecten, bestaande uit € 195.000 ELFPO-middelen en € 195.000 gemeentelijke middelen.

  •  

  • II.

     

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2021, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

 

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

Ery Tijink

Programmamanager Land en Tuinbouw

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.