Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 6186Overige besluiten van algemene strekking[Jaarrekening 2017]

 

Artikel 1  

Ingevolge artikel 201 van de Provinciewet maakt de provincie Utrecht bekend dat met ingang van hedenbij de receptie van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, ter inzage ligt de:

Jaarrekening 2017

De jaarrekening is digitaal beschikbaar te bestellen op 030-2589111 of per e-mail info@provincie-utrecht.nl