Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 4459Overige overheidsinformatieOpenbare kennisgeving van de vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 3 juli 2019

 

DE VOORZITTER VAN PROVINCIALE STATEN IN DE PROVINCIE GELDERLAND

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 19 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt, dat Provinciale Staten van Gelderland op woensdag 3 juli 2019 om 15.00 uur in openbare vergadering bijeenkomen in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem.

 

De digitale agenda voor deze vergadering en de daarbij behorende voorstellen kunnen vanaf vrijdag 21 juni 2019 worden ingezien bij de griffie, Markt 11 te Arnhem of via www.gelderland.nl/stateninformatie.

 

 

Gegeven te Arnhem, 18 juni 2019, zaaknr. 2019-007868

Namens de voorzitter van

Provinciale Staten van Gelderland

B.A.J. Roelofs, griffier

Uitgegeven 18 juni 2019

De griffier

B.A.J. Roelofs