Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 3582Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken mandaten Kabinet

Bekendmaking van het besluit van 1 mei 2019 - zaaknummer 2019-000046

 

 

 

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

 

Gelezen het voorstel over actualisatie mandaten van de afdeling Kabinet

Gelet op afdeling 10.1.1. Awb

 

Besluit

 

Artikel I

In te trekken het besluit van 5 januari 2011 vastgestelde mandaten aan het kabinet (PB 2011/5 zaaknummer 2008-017381).

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad.

 

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Hein Tromp

Chef Kabinet

 

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.