Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2175Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 21-03-2019

Kenmerk: 2018/0073755

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld voor 2019:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 2.1 Effectuering Ruimtelijk beleid: € 107.793,-, waarvan € 57.793,- bestemd voor aanvragen die in 2018 zijn ingediend. Het vorige subsidieplafond was € 50.000,-.

 

Paragraaf 4.3 Natuur en samenleving 2.0: € 281.797,20. Het vorige subsidieplafond was € 0,-.

Dit bedrag is bestemd voor aanvragen die in 2018 zijn ingediend.

 

Paragraaf 7.3 Erfgoed het Verhaal van Overijssel: € 996.769,20, waarvan € 41.109,- bestemd voor aanvragen die in 2018 zijn ingediend. Het vorige subsidieplafond was € 955.660,-.

 

Paragraaf 7.12 Herbestemming cultureel erfgoed: € 235.551,-. Het vorige subsidieplafond was € 0,-.

Dit bedrag is bestemd voor aanvragen die in 2018 zijn ingediend.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.