Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 2114Overige besluiten van algemene strekkingPyromax Fireworks Events te Valburg

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Pyromax Fireworks Events uit Assendelft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 3 juni 2019 vanaf een recreatieplas gelegen aan de Tielsestraat 129 te Valburg. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Over-Betuwe verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 2 mei 2019. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw O. Winkler-Bouwmans telefoonnummer 026 377 1837.

 

 

 

 

Arnhem, 21 maart 2019, zaaknummer 195290277.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland