Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 2112Overige besluiten van algemene strekkingKatan Vuurwerk te Huissen

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Katan Vuurwerk uit Ulft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 24 september 2019 aan de Badweg te Huissen. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Lingewaard verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 2 mei 2019. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw O. Winkler-Bouwmans telefoonnummer 026 377 1837.

 

 

 

 

Arnhem, 21 maart 2019, zaaknummer 195289238.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland