Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 2111Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen

Bekendmaking van het besluit van 14 maart 2019 - zaaknummer 2019-000046

 

De inspecteur der provinciale belastingen

 

Gelet op het bepaalde in artikel 227a, lid 2, onderdeel b van de provinciewet en afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene Wet bestuursrecht;

 

Besluit(en)

 

Artikel 1

Mandaat te verlenen aan:

  • M. Voskuilen, adviseur B Financieel, Financiën/Financieel Beleid

  • C.L. Kooistra, adviseur B Financieel, Financiën/Financieel Beleid

 

om - zonder de bevoegdheid van ondermandaat – namens hem de artikelen 5 t/m 22 en 31 t/m 36 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en de artikelen 228c, 229 en 229b van de Provinciewet toe te passen inzake de bij de vigerende Legesverordening provincie Gelderland behorende Tarieventabel.

 

Artikel 2

Mandaat te verlenen aan:

  • A.H.M. Hissink, Vakspecialist B Uitvoering Werken Projectmanagement en Concessiebeheer.

  • W. van Hoorn, Vakspecialist C Uitvoering Werken Projectmanagement en Concessiebeheer.

 

om - zonder de bevoegdheid van ondermandaat- namens hem de artikelen 5 t/m 22 en 31 t/m 36 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en de artikelen 228c, 229 en 229b van de Provinciewet toe te passen inzake de vigerende Verordening nazorgheffing stortplaatsen Gelderland.

 

Artikel 3

Het mandaatbesluit inzake heffing provinciale belastingen d.d. 9 juli 2018, nummer 2018-000509, PB 2018-5288 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Frank Weijens

Inspecteur der provinciale belastingen

 

Gepubliceerd te Arnhem

Frank Weijens

Afdelingsmanager Financiën

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.