Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9796

Gepubliceerd op 27 december 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsregeling van 18 december 2018, kenmerk 01617469, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies Iepen Mienskipfûns (Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns 2016)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3. van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns Fryslân 2016

 

De Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns Fryslân 2016 wordt als volgt gewijzigd

 

Artikel I  

Vanwege het feit dat de omzetbelasting op grond van de Algemene subsidieverordening in zijn algemeenheid niet subsidiabel is, wordt aan artikel 1.10 een nieuw lid toegevoegd luidende als volgt:

 

Artikel 1.10 (niet) subsidiabele kosten

Lid 4: Omzetbelasting is slechts subsidiabel voorzover deze voor de aanvrager niet verrekenbaar is.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerst volgende dag na publicatie in het provincie blad

Artikel III  

Deze regeling wordt aangehaald als: wijziging subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân december 2018.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl