Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 8976Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van 27 november 2018 om het Actieplan geluid 2018-2022 vast te stellen, provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Overwegende dat de provincie op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) eens in de vijf jaar een actieplan geluid op dient te stellen voor haar provinciale wegen.

Besluiten :  

 

Het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022 vast te stellen.

 

 

 

Haarlem, 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris