Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8976

Gepubliceerd op 5 december 2018 09:00

Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 november 2018 om het Actieplan geluid 2018-2022 vast te stellen, provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Overwegende dat de provincie op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) eens in de vijf jaar een actieplan geluid op dient te stellen voor haar provinciale wegen.

Besluiten :  

 

Het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022 vast te stellen.

 

 

 

Haarlem, 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl