Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8889

Gepubliceerd op 5 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Broeklanden Westervoort.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag ontvangen met het verzoek om de bestaande ontheffing te wijzigen. Zij besluiten dat de wijziging mag worden uitgevoerd.

De wijziging houdt in een aanpassing van tabel 1 en het uitvoeren van maatregelen om de spouw in de trappenhuizen van een zestal appartementencomplexen toegankelijk te maken voor vleermuizen in plaats van het plaatsen van zogenaamde Tichelaarkasten.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-006092. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl