Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8887Plannen | overigProvincie Gelderland Ontgrondingenwet locatie Drutensche Waarden te Druten

Vergunningverlening Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten het wijzigingsverzoek van K3Delta B.V. te Andelst inzake de op grond van de Ontgrondingenwet verleende vergunning, in te willigen.

 

Mogelijkheid van inzien

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2006-013420 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2006-013420. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland