Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8803Overige besluiten van algemene strekkingEvenementenkalender gesubsidieerde evenementen Gelderland Sport! 2019 en verder

Bekendmaking van het besluit van 20 november 2018 - zaaknummer 2017-013305

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op het bepaalde in artikel 6.25.1 Regels Ruimte voor Gelderland 2016

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen de Evenementenkalender gesubsidieerde evenementen Gelderland Sport! 2019 en verder, houdende evenementen waarvoor een subsidieaanvraag voor het sportevenement en/of het programma van side events mogelijk is.

 

Evenementenkalender gesubsidieerde evenementen 2019 en verder

 

Evenement

Kernsport

Jaar van uitvoering

Evenement

Side-events

 

 

 

 

 

UCI BMX Supercross Papendal

Wielersport

2018 en 2019

 

X

Boels Ladies Tour

Wielersport

2018 en 2019

 

X

Outdoor Gelderland

Paardensport

2018 en 2019

X

Holland Cup Inline Skaten

Skaten/skeeleren

2018 en 2019

 

X

Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses

Paardensport

2018 en 2019

 

X

NK Dressuur en paradressuur

Paardensport

2018 en 2019

 

X

NN Zevenheuvelenloop

Atletiek

2018 en 2019

 

X

Stevensloop

Atletiek

2018 en 2019

 

X

Marikenloop

Atletiek

2018 en 2019

 

X

Nijmegen Global Athletics

Atletiek

2018 en 2019

X

X

Open NK Para-atletiek

Atletiek

2018 en 2019

X

X

Pfixx Solar Montferland Run

Atletiek

2018 en 2019

 

X

Davis Cup*

Tennis

2018 en 2019

X

X

Fed Cup*

Tennis

2018 en 2019

X

X

Olympic Moves, The School Finals

Multisport

2018 en 2019

X

X

 

 

 

 

 

EK Baanwielrennen

Wielersport

2019

X

X

NK Wielrennen voor bedrijven

Wielersport

2019

 

X

WK Paracycling

Wielersport

2019

X

X

EK Volleybal Mannen

Volleybal

2019

X

X

Volleybal Nations League

Volleybal

2019

 

X

WK Voltige Junioren / EK Voltige senioren

Paardensport

2019

X

X

CAI Beekbergen (Paardenspektakel)

Paardensport

2019

 

X

AA Drink NK Indoor Atletiek

Atletiek

2019

 

X

Duno Air Windmill Cup

Tennis

2019

X

X

NK Inline skaten

Skaten/skeeleren

2019

 

X

 

 

 

 

 

WK BMX

Wielersport

2021

X

X

European Company Games

Multisport

2021

X

X

 

 

 

 

 

WK Damesvolleybal *

Volleybal

2022

X

X

WK Halve Marathon*

Atletiek

2022

X

X

 

 

Toelichting:

Van de evenementen die zijn voorzien van een asterisk (*) is nog niet bekend of deze aan Nederland worden toegewezen.

- Aanvullingen en aanpassingen t.o.v. de kalender zoals vastgesteld op 22 mei 2018 zijn in Vet en Cursief opgenomen.

- Als in de derde kolom bij een evenement twee jaren van uitvoering zijn genoemd is sprake van twee afzonderlijke evenementen.

- Evenementen die op de evenementenkalender zijn opgenomen, komen in aanmerking voor subsidie als het evenement aan de subsidievoorwaarden voldoet en het subsidieplafond niet wordt overschreden.

- De twee laatste kolommen zijn indicatief voor de onderdelen van het evenement die voor subsidie in aanmerking komen.

 

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.