Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8799Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Handelstraat 2 te Apeldoorn

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag ontvangen met het verzoek om de bestaande ontheffing te wijzigen. Zij besluiten dat de wijziging mag worden uitgevoerd.

De wijziging houdt in dat de ontheffingstermijn verlengd wordt met drie jaar.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-009219. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland