Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8331

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00

Stremmingen N359 Lemmer en Sondel

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn voornemens om de volgende aansluitingen op de provinciale weg N359 tussen Lemmer en Sondel te onttrekken aan het openbaar verkeer:

 

a. de Schuddingsteeg, hectometer 4,92

b. de doorsteek Plattedijk, hectometer 5,95

c. de toegang tot het recreatieterrein nabij de Iebrug, hectometer 6,63.

 

Hiervoor wordt de procedure ex artikel 8 lid 2 van de Wegenwet gevolgd, met toepassing van de voorbereidingsprocedure afdeling 3:4 van de Awb. De stukken liggen gedurende zes weken vanaf 12 november tot 29 december 2018 ter inzage. U kunt de stukken inzien op de volgende locaties:

 

Provincie Fryslân: bezoekadres Tweebaksmarkt 52, te Leeuwarden

Gemeente De Fryske Marren, bezoekadressen:

- Gemeentehuis: Herema State 1, te Joure

- Servicepunten:

o Balk, Dubbelstraat 1

o Lemmer, Vissersburen 88

Openingstijden gemeente: zie website: www.defryskemarren.nl

 

Gedurende de inzageperiode kunnen belanghebbenden tot 29 december 2018, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten nemen daarna een definitief besluit, onder afweging van de eventueel ingediende zienswijzen.

 

Voor nadere informatie of het digitaal raadplegen van de stukken, kunt u contact opnemen met tel.nr: 058-2925349 of 058-2925945.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl