Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8261

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Inhoudsopgave

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 oktober 2018, nr 995527/1132851 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Besluiten:

 

Het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid is op 28 juni 2018 bekend gemaakt en in werking getreden. Het beheerplan heeft ter inzage gelegen van 28 juni tot en met 8 augustus 2018. De Stichting Natuurbelang heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gewezen op een onduidelijkheid in het beheerplan. Het beheerplan is daarom gewijzigd. Deze wijziging heeft geen rechtsgevolgen. Daarom wordt het gewijzigde beheerplan wel gepubliceerd maar is er geen nieuwe beroepsmogelijkheid.

De tekst van paragraaf 3.3 Belangrijkste algemene knelpunten, onder het kopje Invasieve en gebiedsvreemde soorten (pagina 42) is vervangen. Daarin is duidelijker onderscheid gemaakt tussen soorten die als (invasieve) exoot te boek staan en Ongewenste soorten.

De herstelde tekst van het beheerplan is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000) en de websites van de provincie Zuid-Holland en BIJ12.

 

 

Haarlem,  16 oktober 2018

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

J.W. Remkes, voorzitter

  

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl