Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8094Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Alco Energy Rotterdam B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 23 januari 2007 aan Alco Energy Rotterdam B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Merwedeweg 10, 3198 LH Rotterdam-Europoort, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van bio-ethanol.

 

De wijziging betreft de implementatie van de best beschikbare technieken (BBT) voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 8 november 2018 tot en met 19 december 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer D. Quist van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 29.

Zaaknummer: BES98403728.