Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7668

Gepubliceerd op 30 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving inspraakperiode ontwerp beheerplan Natura 2000 Binnenveld

 

Ontwerp beheerplan

Het Natura 2000-gebied Binnenveld bestaat uit twee gebieden aan weerszijden van de Grift in de zuidelijke Gelderse Vallei. Hiervan ligt het gebied Bennekomse Meent aan de Gelderse kant en de gebieden de Hellen aan de Utrechtse kant. Voor dit Natura 2000-gebied is een ontwerp beheerplan opgesteld door provincie Utrecht, samen met provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten, Staatsbosbeheer en direct betrokkenen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het ontwerp beheerplan vastgesteld op 11 september 2018. Op 2 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland via vaststelling hiermee ingestemd.

In het ontwerp beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van het Binnenveld te beschermen. Ook staat erin, welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

 

Informatieavond 29 oktober

Op maandag 29 oktober 2018, vanaf 19.30 uur vindt een informatieavond plaats over het ontwerp beheerplan Binnenveld bij IW4 aan de Transformatorstraat 1 in Veenendaal.

Tijdens deze avond krijgen belangstellenden informatie over het beheerplan, het doorlopen proces tot de vaststelling door Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland en het vervolg: de periode van terinzagelegging en het verwerken van de inspraakreacties om te komen tot een definitief beheerplan.

 

Terinzagelegging

Belanghebbenden kunnen digitaal, schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan Binnenveld.

Aangezien het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyses een eigen juridisch spoor volgen en reeds zijn vastgesteld, kan geen zienswijze worden ingediend op het ontwerp beheerplan, als die betrekking heeft op de depositie van stikstof (PAS).

 

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen op het ontwerp beheerplan Binnenveld kan van dinsdag 30 oktober 2018 tot en met maandag 9 december 2018. In deze periode kunt u het ontwerp beheerplan inzien op de volgende locaties:

 

- het Service Centrum van de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht; - het Huis der provincie Gelderland aan de Markt 11 te Arnhem;

- het Huis van de gemeente Rhenen aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen;

- het gemeentehuis van gemeente Veenendaal aan het Raadhuisplein 1 te Veenendaal;

- het gemeentehuis van gemeente Ede aan het Raadhuisplein 3 te Ede;

- het gemeentehuis van gemeente Wageningen aan de Markt 22 te Wageningen.

 

U kunt het ontwerpbeheerplan ook raadplegen via internet: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging/

 

U kunt via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt u onder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren.

 

Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, stuurt u deze dan, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp beheerplan Binnenveld’, aan:

Provincie UtrechtDomein Fysieke Leefomgeving / team NELT.a.v. Mw. M.H. Keizer Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Mondeling een zienswijze geven kan na een telefonische afspraak met de heer L. Vogelezang, telefoonnummer 06-18300469.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl