Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7467

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving Ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 ter inzage leggen van donderdag 11 oktober 2018 tot en met woensdag 21 november 2018.

 

Het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 betreft de volgende aanpassingen van de kaart, waarop het gebied van het waterschap is aangegeven:

• het nieuwe eiland ‘Centrumeiland’ – behorend bij IJburg, Amsterdam – wordt toegevoegd;

• enkele kleine grenswijzigingen die zijn ontdekt tussen waterschappen worden opgelost i.v.m. de waterschapsverkiezingen in 2019.

 

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende toelichting en kaartbijlage inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 11 oktober tot en met 21 november tijdens kantooruren ter inzage bij:

Provincie Noord-Holland: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, HaarlemProvincie Zuid-Holland: Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Provincie Utrecht: Archimedeslaan 6, Utrecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam

U kunt het ontwerpbesluit ook downloaden via de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl

 

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen. Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht stellen uiteindelijk het besluit vast.

U kunt uw schriftelijke zienswijze o.v.v. ‘zienswijze reglement AGV’ sturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Omgevingsbeleid, mw. J. Lanting, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 

U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. J. Lanting, tel: 023 514 38 53.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. J. Lanting van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 38 53 of per email Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl en de website van de provincie.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl