Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7440

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Gelderland Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden inzake zwembad de Peppel te Ede

Ontheffingverlening Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontheffing ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede inzake zwembad De Peppel aan de Peppelensteeg 17 te Ede. Het betreft de vervanging van het verouderde buitenbad door een nieuw te bouwen biologisch gezuiverd buitenbassin, waarbij de behandeling van het zwemwater zal plaatsvinden met behulp van biologische filters. Er worden geen chemicaliën aan het zwemwater toegevoegd die zorg moeten dragen voor een goede waterkwaliteit. De waterzuivering is geheel gebaseerd op mechanische en biologische processen die ervoor zorgen voor een goede waterkwaliteit.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de relevante stukken zijn gepubliceerd op "Overheid.nl".

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

 

Rechtsmiddelen

 

Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober 2018 bezwaar indienen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-009426. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl