Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7404

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Venkelstraat 8 in Tholen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 1 oktober 2018 een ‘Melding BUS-bodemsanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van de gemeente Tholen voor de bodemsanering op de locatie Venkelstraat 8 in Tholen.

 

Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 06 – 5120 3369).

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl