Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7322

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00

Provincie Overijssel – Openstelling en subsidieplafond POP3

 

Besluit: dd. 02-10-2018

Kenmerk: 2018/0454682

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Onderstaande regelingen voor de daarbij vermelde periode open te stellen voor het indienen van aanvragen om subsidie :

3.1 Regeling ‘Niet productieve investeringen water’ voor de periode van 15 oktober 2018 (vanaf 9.00 uur) tot en met 30 november 2018 (voor 17.00 uur);

 

3.3 Regeling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer’ voor de periode van 5 november 2018 (vanaf 9.00 uur) tot en met 21 december 2018 (voor 17.00 uur);

 

3.4 Regeling ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’ voor de periode van 3 december 2018 (vanaf 9.00 uur) tot en met 8 februari 2019 (voor 17.00 uur);

 

3.10 Regeling ‘Niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS’ voor de periode van 22 oktober 2018 (vanaf 9.00 uur) tot en met 30 november 2018 (voor 17.00 uur).

 

Onderstaande subsidieplafonds voor de vermelde regelingen en periodes vast te stellen:

3.1 Regeling ‘Niet productieve investeringen water’: € 6.000.000,- ( Europese middelen, ELFPO);

 

3.3 Regeling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer’: € 1.140.337,30 (Europese middelen, ELFPO);

 

3.4 Regeling ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’: € 500.000,- (samengesteld uit € 250.000,- Europese middelen, ELFPO en € 250.000,- (provinciale middelen);

 

3.10 Regeling ‘Niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS’: € 5.765.342,86,- (samengesteld uit € 2.882.671,43 Europese middelen, ELFPO en € 2.882.671,43 provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl