Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 686Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Openstellingen en subsidieplafonds POP3

 

Besluit: dd. 30-01-2018

Kenmerk: 2018/0015271

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Onderstaande regelingen voor de daarbij vermelde periode(s) open te stellen voor het indienen van aanvragen om subsidie:

3.6 ‘Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw’ voor de periode van 5 februari 2018 tot en met 6 april 2018.

3.9 ‘Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ voor de periode van 5 februari 2018 tot en met 6 april 2018.

 

Onderstaande subsidieplafonds voor de regelingen (per periode) als volgt vast te stellen:

Voor 3.6 ‘Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw’: € 3.152.760,- (samengesteld uit € 1.576.380,- Europese middelen en € 1.576.380,- provinciale middelen).

Voor 3.9 ‘Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’: € 1.733.674,- (samengesteld uit € 866.837,- Europese middelen en € 866.837,- provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.