Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6704Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel- Besluit GS tot (her)benoeming Uitvoeringscommissie landinrichting Enter

 

Besluit: 4 september 2018

Kenmerk: 2018/0346417

Inlichtingen bij: P.F.M. Niens

Telefoon: 038 – 499 8542

E-mail: pfm.niens@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel

hebben besloten:

 

de Uitvoeringscommissie voor de landinrichting Enter te (her)benoemen voor een periode

van 5 jaar.

 

De samenstelling ziet er als volgt uit:

 

 • 1.

  herbenoeming van de heer L.B. Kobes als onafhankelijk voorzitter van de Uitvoeringscommissie Enter;

 • 2.

  herbenoeming van de heer E.A. de Wilde namens de landbouw;

 • 3.

  herbenoeming van de heer W. Stegeman namens Waterschap Vechtstromen;

 • 4.

  herbenoeming van de heer F.S.F. de Lange namens Natuur en Milieu Overijssel;

 • 5.

  herbenoeming van de heer W. Meulenkamp namens de gemeente Hof van Twente;

 • 6.

  benoeming van de heer J. Coes namens de gemeente Wierden;

 • 7.

  benoeming van de heer J.M. van Rees namens de gemeente Almelo.

   

  Gedeputeerde Staten voornoemd.