Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6679Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Zaaltjesdijk 8 te Westendorp.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben ontvangen voor het voldoen van de herplantplicht houtopstanden op een andere locatie dan de oorspronkelijke locatie van een gekapte houtopstand (Zaaltjesdijk 8 te Westendorp).

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de ontheffing te verlenen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2017-003757 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van het zaaknummer 2017-003757. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland