Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5941Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning - Van Voordenpark 15 te Zaltbommel - OLO 3761551

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor: het verplaatsen van een aantal PGS15-kluizen

Locatie: Van Voordenpark 15 te Zaltbommel

Datum besluit: 6 augustus 2018

Datum verzending: 6 augustus 2018

Zaaknummer: W.Z17.106611.02

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.