Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5298

Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland Ontgrondingenwet zandwinlocatie “Over de Maas”, gemeente West Maas en Waal.

Voornemen vergunningverlening Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet hebben ontvangen van Over de Maas BV. De wijziging betreft een verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning voor de zandwinning “Over Maas” in de gemeente West Maas en Waal. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

 

Rechtsmiddelen

Eenieder kan vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2008-008721. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl