Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5298Plannen | overigProvincie Gelderland Ontgrondingenwet zandwinlocatie “Over de Maas”, gemeente West Maas en Waal.

Voornemen vergunningverlening Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet hebben ontvangen van Over de Maas BV. De wijziging betreft een verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning voor de zandwinning “Over Maas” in de gemeente West Maas en Waal. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

 

Rechtsmiddelen

Eenieder kan vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2008-008721. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland