Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4285

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00

Kennisgeving anterieure overeenkomst provincie Gelderland

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 jo. artikel 6.25 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met de eigenaren/bewoners van het perceel Haaksbergseweg 69 te Neede. De overeenkomst heeft betrekking op de sloop en herbouw van de woning op het genoemde perceel. Om dit mogelijk te maken heeft de provincie besloten om een provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 lid 1 Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan.

Conform het gestelde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, ligt met ingang van donderdag 14 juni 2018 gedurende zes weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ter inzage in het informatiecentrum van het provinciehuis, Markt 11 te Arnhem.

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen bezwaren, zienswijzen of beroepen worden ingediend.

 

Arnhem, 12 juni 2018 - zaaknummer 2011-018207

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl