Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4285Plannen | overigKennisgeving anterieure overeenkomst provincie Gelderland

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 jo. artikel 6.25 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met de eigenaren/bewoners van het perceel Haaksbergseweg 69 te Neede. De overeenkomst heeft betrekking op de sloop en herbouw van de woning op het genoemde perceel. Om dit mogelijk te maken heeft de provincie besloten om een provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 lid 1 Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan.

Conform het gestelde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, ligt met ingang van donderdag 14 juni 2018 gedurende zes weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ter inzage in het informatiecentrum van het provinciehuis, Markt 11 te Arnhem.

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen bezwaren, zienswijzen of beroepen worden ingediend.

 

Arnhem, 12 juni 2018 - zaaknummer 2011-018207

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland