Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4280

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Ontwerp wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland hebben vastgesteld.

 

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijziging van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe

- De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

 

Inzage

 

Het ontwerpbesluit ligt van 12 juni 2018 tot en met 23 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

 

Zienswijzen

 

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe”, met zaaknummer 2018-001722.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl