Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 4279Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp wijziging Reglement voor het Waterschap Rivierenland ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland hebben vastgesteld.

 

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland:

- de instantie die de vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

 

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt van 12 juni 2018 tot en met 23 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement voor het Waterschap Rivierenland”, met zaaknummer 2018-001722.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht