Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4218Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp wijziging Reglement voor het Waterschap Rivierenland ter inzage

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, maken bekend dat zij, in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland hebben vastgesteld.

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland:

- de instantie die de vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij het waterschap Riviereland, De Blomboogerd 1 te Tiel. Het ontwerpbesluit is ook als externe bijlage toegevoegd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om “zienswijze wijziging Reglement voor het Waterschap Rivierenland”, met zaaknummer 2018-001722.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket, tel. 026 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland