Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3600

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33

Provincie Overijssel – Subsidieplafonds 2018

 

Besluit: dd. 14-05-2018

Kenmerk: 2018/0268989

Inlichtingen bij: Gerrie Gelderman-Goslinga

Telefoon: 038 – 499 76 34

E-mail: g.gelderman-goslinga@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Delen mee:

dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het subsidieplafond voor 2018 als volgt vastgesteld/gewijzigd:

 

Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (Asv)

 

Subsidie uitvraag ‘Optimaal benutten van kennis en ervaring over sociale kwaliteit’: € 950.000,-.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Meer informatie over deze uitvraag is te vinden op www.overijssel.nl/subsidie. De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 mei 2018 9.00 uur tot en met 30 juni 2018 17.00 uur.

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs)

 

Paragraaf 7.4 Versterking productieaanbod Overijssel: € 304.510,- (het vorige subsidieplafond was € 240.000,-).

Dit bedrag is bestemd voor aanvragen die al ingediend zijn in 2018 en waarover de Provincie nog een besluit moet nemen.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl