Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 3438Plannen | overigProvincie Gelderland Ontgrondingenwet zandwinlocatie “Azewijnse Broek (Netterden)” te Gendringen, gemeente Oude IJsselstreek

Vergunningverlening Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet te verlenen aan Netterden Zand en Grind B.V. voor de wijziging en uitbreiding van het zandwinproject “Azewijnse Broek”, gelegen aan de Azewijnsestraat te Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit marginaal gewijzigd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de relevante stukken zijn gepubliceerd op “Overheid.nl”.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2006-009012. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland