Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3438

Gepubliceerd op 14 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland Ontgrondingenwet zandwinlocatie “Azewijnse Broek (Netterden)” te Gendringen, gemeente Oude IJsselstreek

Vergunningverlening Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet te verlenen aan Netterden Zand en Grind B.V. voor de wijziging en uitbreiding van het zandwinproject “Azewijnse Broek”, gelegen aan de Azewijnsestraat te Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit marginaal gewijzigd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de relevante stukken zijn gepubliceerd op “Overheid.nl”.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2006-009012. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl