Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2017, 4121Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond paragraaf 3.2 Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân

 

Gedeputeerde Staten hebben op 12 september 2017 voor de uitvoering van paragraaf 3.2 van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân een subsidieplafond vastgesteld van €150.000,=.

Dit plafond is als volgt verdeeld:

Voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 3.2.8, eerste lid is € 100.000,= beschikbaar.

Voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 3.2.8, tweede lid is € 50.000,= beschikbaar.

 

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2.10 van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân.

 

Leeuwarden, 12 september 2017

Gedeputeerde Staten van Fryslân