Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6814

Gepubliceerd op 20 december 2016 09:22

Wijziging Openstellingsbesluit paragraaf 6 niet-productieve investeringen water: Subsidieverordening plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 29 november 2016 hebben vastgesteld:

Artikel I

Artikel 1 ‘Openstellingsperiode’ van het Openstellingsbesluit paragraaf 6 niet-productieve investeringen water: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. nr. 5552, 2016) wordt als volgt gewijzigd:

 

Paragraaf 6 wordt opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen voor de periode 10 oktober 2016 tot en met 31 januari 2017. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 januari 2017 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Artikel II

De integrale nieuwe tekst van het Openstellingsbesluit paragraaf 6 niet-productieve investeringen water: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg wordt in een afzonderlijk Provinciaal Blad geplaatst.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 10 oktober 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 29 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl