Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6154

Gepubliceerd op 17 november 2016 09:00
Inhoudsopgave

Toetsingskader voor ontheffingen in stiltegebieden, actualisatie 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2016 hebben vastgesteld:

het: ‘Toetsingskader voor ontheffingen in stiltegebieden, actualisatie 2016’.

Het toetsingskader is als bijlage bijgevoegd. Het komt in de plaats van het toetsingskader dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld op 29 november 2011. De actualisatie heeft met name betrekking op de volgende onderwerpen:

 • -

  geactualiseerde omschrijvingen en kaartbijlagen conform POL 2104 en Omgevingsverordening Limburg 2014;

 • -

  geactualiseerde verwijzingen naar relevante regels;

 • -

  verduidelijking van voorbeelden van gebiedseigen geluid en van een aantal gebruikte begrippen;

 • -

  de paragraaf met de IPO-beleidsvisie ‘Een luisterend oor voor de stilte’ is niet meer apart opgenomen. Hier wordt nog wel naar verwezen;

 • -

  een actualisatie van de geluidberekeningen ten behoeve van een ontheffingaanvraag;

 • -

  de voorwaarde dat voor het verkrijgen van een ontheffing in het betreffende stiltegebied in dat kalenderjaar niet eerder een ontheffing is verleend, is geschrapt.

Het toetsingskader is in te zien op de website van de Provincie Limburg onder

www.limburg.nl/Beleid/Milieu/Geluid/Stiltegebieden.

Het toetsingskader ligt voorts ter inzage van 14 november tot en met 23 december 2016 in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, tel. +31 43 389 75 54.

Het Toetsingskader voor ontheffingen in stiltegebieden (Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 november 2011, Provinciaal Blad 2011/103, wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 8 november 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl