Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5809

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 18 oktober 2016 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

 

Artikel 1 Wijziging

1. Het subsidieplafond voor de Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg wordt vastgesteld op € 4.255.000.

2. Het besluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

 

In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg toegevoegd

Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg

1 januari 2020

€ 4.255.000

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 18 oktober 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl